Blogia
orientaremedios

O MÉTODO DE ESTUDIO (I)

O método de estudio. Como estudar.

Neste folleto imos ver consellos sobre como debes estudar e que pasos debes seguir no estudio.

1. O método de estudio é o camiño que tes que seguir  cada vez que teñas que estudar algo.

2. Para ter un bo método de estudio primeiro tes que coñecerte ben a ti mesmo/a. Tes que saber si tes unha boa memoria, si entendes á primeira o que che explican ou o que les, que nivel de atención mantés e durante canto tempo, si necesitas durmir moito ou non ...

3. Unha boa maneira de enfrontarse ao estudio é velo como un deporte. Imaxina que practicas o deporte do estudio.

4. Un bo deportista adestra o necesario para poder competir ben. Ti tes que estudar o tempo que necesites para poder aprender ben o que teñas que estudar e para obter bos resultados no cole.

5. Cada estudante debe chegar a ter un método de estudio propio e que aproveite ao máximo as súas calidades.

6. Tes que adestrar tódalas capacidades que che poden axudar no estudio: memoria, razoamento, relaxación ...

7. Un bo deportista adestra para acadar bos resultados; ti tes que facer actividades nas que teñas que aplicar as técnicas de estudio (resumo, esquemas, mapas conceptuais, lectura ...) e as capacidades que ti teñas para así poder obter bos resultados como estudante.

8. Si tes unha boa memoria, non deixes de empregala. Leva a cabo actividades nas que teñas que usala: aprende matrículas de coches, listados, conxuntos de números ... Dentro deste Programa de técnicas de estudio haberá un apartado dedicado a este tema. Lembra que por moi boa capacidade que teñamos, si non a usamos e non a adestramos, esta capacidade diminuirá.

9. Si pola contra, a túa memoria non é moi boa, máis que nunca debes traballala, aínda que á hora de estudar terás que empregar outro tipo de estratexias para obter uns bos resultados.

10. Si tes unha boa capacidade para entender ben o que che explican e para relacionar uns conceptos con outros, estudia empregando esta capacidade.

11. Lembra o que dixemos en canto á planificación do estudio, ao horario de estudio e ao lugar de estudio. É fundamental que te organices ben e que cumpras co horario de estudio que sexa axeitado para que acades bos resultados.

12. Tes que deseñar que pasos vas seguir para estudar.

13. Un exemplo de método de estudio seguiría estes pasos:

1º. Lectura dos títulos e subtítulos dos apartados que hai que aprender.

2º. Lectura rápida dos textos a aprender.

3º. Lectura máis detallada, facendo subliñado e/ou anotacións á marxe.

4º.  Elaboración de esquemas.

5º. Estudio detallado do esquema, debendo memorizalo.

6º. Estudio dos contidos que entran. Tes que traballar sobre estes contidos.

7º. Repaso.

Ti debes buscar o método que mellor che vaia.

14. Planifica canto tempo pensas que che pode levar cada unha destas fases, de xeito que poidas preparar con tempo suficiente o control. Distribúe no teu horario de estudio estes tempos antes de poñerte a estudar.

15. É moi importante que tódalas semanas inclúas no teu horario de estudio un tempo para o repaso do que se vai dando na clase, para non comezar dende cero cando te poñas estudar.

16. Tamén é bo que dediques tódolos días un tempo para ver os contidos que vas dar no día seguinte no cole. Así non che serán descoñecidos cando o mestre/a os explique na clase.

17. É moi útil ter un caderno de estudio no que vaias anotando as dúbidas que che vaian xurdindo durante o tempo de estudio para poder preguntárllelas ao mestre/a, para así ter todo moi claro antes do control.  

18. Sempre que te poñas a estudar ten a man un dicionario. Sobre todo, nas fases de lectura debes buscar nel aquelas palabras que non entendas.

19. Tamén necesitas lapis e papel. Canto máis activo/a sexas durante o tempo de estudio mellores resultados obterás. Fai tódolos exercicios que vaian aparecendo nos temas que teñas que estudar; servirache de adestramento para cando teñas que facer o exame.

20. Fai tamén durante o estudio os mapas, gráficos e demais figuras que aparezan nos textos como exercicios para completar, para ter un bo dominio deles e poder levalos a cabo durante o control si é necesario nalgunha das cuestións que se propoñan no mesmo.

21. Si che é posible, busca máis información sobre os temas que teñas que estudar. Así, completarás os textos que veñan no libro e as explicacións do mestre/a, podendo facer un exame de maior calidade.

22.  Fíxate en como lle gusta ao mestre/a que presentes os teus traballos. Coida moito a presentación nos exames.

23. Estudia con forza aquelas cuestións que o mestre/a destaca durante as súas explicacións na aula. Probablemente as inclúa no control.

24. Non deixes todo para última hora. Un bo deportista adestra con antelación para chegar nas mellores condicións ó día da competición. A ninguén se lle ocorre adestrar moi forte e soamente o último día , senón que as últimas horas aprovéitanas para descansar e durmir ben.

25. Polo tanto, o último día antes do control debes dedicalo a repasar, a relaxarte e debes durmir como mínimo 8 horas. Canto máis descansado/a chegues ao control mellor rendemento terás.

26. Prepara con antelación todo o necesario para facer o control, para evitar nervios de última hora.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres